Icyuho k’imari ikenewe ku bana b’u Rwanda

Gusesengura uburyo butandukanye bwakwifashishwa mu gukemura ikibazo cy’amafaranga akenewe gukoreshwa mu bintu byatoranyijwe by’ibanze birebana n’abana

Four children in Rwanda smile at the entrance to their gated compound home.
UNICEF/UN0319055/Bell

Ibikubiyemo

Ishusho y’ubukungu n’imisoro yinjizwa byerekana ko u Rwanda ruzahura n’imbogamizi mu kuziba icyuho mu gihe kigufi mu rwego rwo kunganira ishoramari rihambaye mu bintu by’ingenzi birebana n’abana. Amafaranga ashorwa mu bintu bitandukanye byatoranyijwe birebana n’abana yagiye ahindagurika mu myaka yashize, kandi ushingiye ku mbogamizi zirebana n’iterambere muri ibi bintu abana bakeneye, biragaragara ko hakenewe kongerwa amafaranga.

Iyi nyigo yagerageje gucukumbura uburyo butandukanye buhari Leta y’u Rwanda yakoresha mu kuziba icyuho cy’amafaranga akenewe mu bintu byatoranijwe nk’iby’ibanze abana bakeneye.

Fiscal Space for Children - Cover
Umwanditsi
UNICEF Rwanda
Itariki y'inyandiko
Indimi
Icyongereza