Të rinjtë po bëhen bashkë për politikat lokale për ajër të pastër

Gostivari është një nga pesë qytetet pilot së bashku me Velesin, Kumanovën, Kavadarin dhe Shkupin, ku të rinjtë po bëhen bashkë në një seri punëtorish dhe forumesh si pjesë e iniciativës së Aktivizmit Rinor për Ajër të Pastër