Deklarata e Rinisë mbi Klimën

Samiti i Rinisë mbi Klimën, Maqedonia e Veriut, tetor 2021