Младинска декларација за климатските промени

Младите бараат носителите на одлуки да преземат конкретни мерки за климатските промени