Burimet për fëmijët dhe prindërit mbi mbështetjen e zhvillimit social dhe emocional

UNICEF ka bashkëpunuar me Think Equal (Mbretëria e Bashkuar) dhe “Svetot na Bibi” (Bota e Bibit) për të prodhuar një seri filmash vizatimorë dhe materialesh argëtuese edukative

UNICEF
Women and a little boy sitting on a floor reading a book
UNICEF/2021