Следење на детските права

Проблемите кои не се мерат често остануваат нерешени

Мало девојче гледа низ хартиена цевка
UNICEF/2017/Georgiev