Младите го креваат својот глас за неопходните еколошки промени

30 младинци повикуваат на акција за подобрување на квалитетот на воздухот во Северна Македонија

Youth Mediathon
UNICEF/2023