Истражување за знаењето, ставовите и практиките на родителите поврзaни со насилство врз децата

Ова истражување дава сеопфатна слика на постојните знаење, ставови и практики поврзани со методите на дисциплинирање деца на родителите и старателите.

a photo of a small girl hiding in a shadow
UNICEF/2017/Georgiev

Главни црти

Ова истражување дава сеопфатна слика на постојните знаење, ставови, практики и социјални норми поврзани со методите на дисциплинирање деца на родителите и старателите во земјата. 

A front page of the publication containing its title and a photo of small girl hiding in a shadow
Автор
УНИЦЕФ
Датум на публикација
Јазици
Англиски, Македонски

Симнете го извештајот

(PDF, 4,63 MB) (PDF, 5,80 MB)