Zhvillimi i hershëm i fëmijërisë

Puna e UNICEF-it për zhvillimin në fëmijërinë e hershme (ZHFH) përcakton blloqet thelbësore të ndërtimit për çdo fëmijë në rritje

A baby
UNICEF Montenegro / Dusko Miljanic / 2011