Shëndeti dhe ushqimi

Zhvillimi në fëmijërinë e hershme

A baby eating bread
UNICEF Montenegro / Dusko Miljanic / 2018