Zdravlje i ishrana

Rani razvoj

A baby eating bread
UNICEF Montenegro / Dusko Miljanic / 2018

U saradnji s Ministarstvom zdravlja, UNICEF radi na unapređenju kapaciteta pedijatrijskih i lokalnih zdravstvenih službi, kao i na razvoju savjetovališta za podršku roditeljima u stimulisanju optimalnog razvoja djeteta.

UNICEF radi na poboljšanju kvaliteta porodiljskih i neonatalnih servisa tako da isti podržavaju moderni koncept njege – putem promovisanja principa njege prilagođenog potrebama majke i djeteta, podrške dojenju i promovisanja koncepta brige o porodici i razvoju koji omogućava optimalno okruženje i stimulaciju za djecu na ranom uzrastu.

UNICEF se zalaže za snažne politike i prakse u vezi s ishranom novorođenčadi i male djece koje su zasnovane na dokazima. To uključuje dostizanje potrebnog nivoa pokrivenosti imunizacijom, ishranu majke, dojenje u ranom uzrastu kao isključiv vid ishrane djeteta, adekvatnu ishranu u ranom i predškolskom dobu, kao i poboljšanje nutritivnog statusa najugroženije djece u Crnoj Gori -‒ one iz romskih naselja.

 

A baby eating soup
UNICEF Montenegro / Dusko Miljanic / 2013
breastfeeding
UNICEF Montenegro / Dusko Miljanic / 2013