Infermierë për vizitë në shtëpi

Zhvillimi në fëmijërinë e hershme

A baby
UNICEF Montenegro / Dusko Miljanic / 2011