Pikëpamjet e qytetarëve të Malit të Zi mbi vaksinat dhe COVID-19

COVID-19

Vaccine
UNICEF

Karakteristikat kryesore

Sondazhi i opinionit publik në Mal të Zi u krye nga IPSOS me mbështetje nga Ambasada Britanike në Podgoricë dhe UNICEF-i në Mal të Zi.

vakcinacija
Autori
UNICEF Mali i Zi
Data e publikimit
Gjuhët
Malazeze, Angleze

Files available for download