Anketë e perceptimeve rreth situatës me covid 19 në Mal të Zi

COVID-19

handwashing
UNICEF Mali i Zi / Duško Miljanić / 2020

Karakteristikat kryesore

Anketa e perceptimit IPSOS u krye me mbështetjen e UNICEF Mali i Zi

handwashing
Autori
UNICEF Mali i Zi
Data e publikimit
Gjuhët
Malazeze, Angleze

Shkarkoni raportin

(PDF, 708,08 KB)