Vaksinat dhe sëmundjet që ato parandalojnë

Zbuloni më shumë rreth vaksinave më të rekomanduara

UNICEF
Djevojcica, vakcina
UNICEF Mali i Zi/Dusko Miljanic/2019
31 Gusht 2022