UNICEF-i DHE BE-ja i sigurojnë pajisje për ajër të kondicionuar qendrës shëndetësore në Podgoricë

11 njësi të reja për ajër të kondicionuar i janë siguruar Qendrës Shëndetësore Parësore në Podgoricë duke i mundësuar të vazhdojë me shërbime për familjet gjatë vapës së verës

UNICEF Mali i Zi
Boy smiling
UNICEF Mali i Zi/Duško Miljanić
05 Shtator 2023