Tri të pestat e qytetarëve besojnë se një grup sekret i njerëzve të fuqishëm e kontrollon botën

Njerëzit që besojnë se grupi sekret i njerëzve të fuqishëm e kontrollon botën në një përqindje më të lartë besojnë në teoritë e konspiracionit në lidhje me koronavirusin

UNICEF Mali i Zi
Djecak i djevojcica zacudjeno gledaju u telefon
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2018
24 Gusht 2021

PODGORICË, 15 GUSHT 2021 – Hulumtimi  kryer në mars të këtij viti nga agjencia kërkimore Ipsos, në një mostër përfaqësuese kombëtare, me mbështetjen e Ambasadës Britanike në Podgoricë dhe UNICEF-it, tregoi se një përqindje më e madhe e atyre që besojnë në teorinë e konspiracionit të koronavirusit që besojnë se grupi sekret i njerëzve të fuqishëm e kontrollon botën.

Tre të pestat e qytetarëve (61%) në Mal të Zi besojnë se ekziston grupi sekret i njerëzve të fuqishëm që kontrollojnë ngjarjet në botë. Në hulumtim ndërkombëtar të kryer në 25 vendet më të mëdha në botë, me mbështetjen e Universitetit të Kembrixhit në Britani të Madhe gjatë gushtit të vitit 2020, qytetarët më pak besojnë në këtë teori të konspiracionit në Japoni (19%), Danimarkë (20%) dhe Suedi (23%), ndërsa shumica e njerëzve në këtë të konspiracionit besohet në Nigeri (78%) dhe Afrikën e Jugut (68%).

Hulumtimet në të gjithë botën mbi besimet në teoritë e ndryshme të konspiracionit tregojnë se shpesh ekziston një lidhje midis ndjenjave të pafuqisë për të ndikuar në ngjarjet shoqërore dhe besimet në teoritë e konspiracionit. Këtë e tregojnë edhe hulumtimi malazez. Gjegjësisht, njerëzit që besojnë se grupi sekret i njerëzve të fuqishëm e kontrollon botën në një përqindje më të lartë besojnë se koronavirusi është prodhuar dhe përhapur qëllimisht si një armë biologjike për përfitimin politik ose ekonomik të disa fuqive botërore, e që elitat botërore krijuan koronavirusin për të shkatërruar ekonominë për përfitimin e tyre financiar, si dhe se elitat e botës e kanë krijuar koronavirusin në mënyrë që të zvogëlojnë numrin e njerëzve në planet ose modifikimin e tyre gjenetik përmes një vaksine kundër koronavirusit.

Në Malin e Zi, në teorinë e  konspiracionit se grupi sekret i njerëzve të fuqishëm e kontrollon botën, besojnë më shpesh qytetarët që besojnë se Qeveria ndërhyn shumë në jetën e tyre të përditshme, se lëvizja e të drejtave të grave ka shkuar shumë larg dhe se është  shkuar shumë larg në këmbënguljen për të drejtat e barabarta në vend. Gjithashtu, në këtë teori të konspiracionit besojnë shumë nga njerëzit që nuk besojnë në shkencë, por besojnë në fenomene të mbinatyrshme, paranormale, si dhe qytetarë me arsimimin më pak të zhvilluar në media të cilët thonë se shpesh ndihen të pafuqishëm kur kërkojnë informacione të caktuara rreth koronavirusit dhe të cilët kurrë ose rrallë përpiqen të konfirmojnë në burime të tjera informacionin që kanë gjetur.

Ndikimi i besimit në teoritë e konspiracionit në qëndrimet ndaj vaksinave dhe sjelljes së qytetarëve dëshmohet nga të dhënat që tregojnë se teoria e konspiracionit që grupi sekret i njerëzve të fuqishëm e kontrollon botën, besohet më shpesh nga prindërit të cilët nuk janë të sigurt se sa besim kanë ndaj mjeku i fëmijës së tyre, nuk do të donin që ajo të merrte vaksinën MMR.

Mostra përfaqësuese kombëtare për këtë studim përfshiu 821 të anketuar të moshës 18 vjeç e më shumë në të gjithë vendin. Mbledhja e të dhënave është kryer në periudhën nga 24 deri më 26 mars të këtij viti, përmes anketimit telefonik, d.m.th. pyetësorët kohëzgjatja mesatare e të cilëve ishte 20 minuta. Gjetjet kryesore të këtij hulumtimi janë në dispozicion në Ueb-faqen e UNICEF -it në Mal të Zi.