Shkolla prindërimi për baballarë aktivë

Falë programit të prindërimit, fëmijët kanë baballarë më aktivë

Milica Bogdanović
Očevi učesnici programa
UNICEF Mali i Zi / Duško Miljanić / 2022
17 Shkurt 2022

Podgoricë, 17 shkurt 2022 – Bojan, Ivan, Filip, Marko, Miso, Slobodan, Bojan dhe Nikola po tregojnë se baballarët, ashtu si nënat, duan të përfshihen në edukimin dhe zhvillimin e fëmijëve të tyre. Të tetë prej tyre janë anëtarë të një grupi prindërish të moshave, profesioneve dhe përvojave të ndryshme prindërore. Megjithatë, ata i lidh fakti që kanë vendosur t’i përmirësojnë marrëdhëniet me fëmijët dhe sjelljen e tyre. Kjo u mundësua nga programi i prindërimit “Familje të kujdesshme”, i destinuar për prindërit e fëmijëve të moshës 2-9 vjeç, i zbatuar nga Shoqata “Prindërit” me mbështetjen e UNICEF-it dhe BE-së. Të trija ndoqën programin në fund të vitit 2021.

Vetë programi promovon krijimin e marrëdhënieve pozitive midis prindërve dhe fëmijëve, duke kaluar kohë cilësore së bashku dhe duke biseduar rreth ndjenjave. Përveç kësaj, prindërit mësojnë se si të vendosin kufij dhe si të veprojnë kur fëmija i tyre sillet keq.

“Shpesh bërtisja dhe isha verbalisht agresiv ndaj vajzës sime kur komunikoja me të, dhe kuptova se kjo nuk po i bënte ndonjë të mirë marrëdhënies sonë,” thotë Slobodan Volaric, baba i dy fëmijëve.

Ai ka vënë re një ndryshim në sjelljen e tij gjatë 12 javëve të punës në grup dhe këshillimit që i mbështet prindërit të gjejnë vetë zgjidhje për problemet e tyre.

Kam vënë re se më nuk them “jo” aq shpesh dhe se po përdor metoda të ndryshme për t'i shpjeguar vajzës sime kur nuk lejohet të bëjë diçka. Mundohem ta bëj të tingëllojë pohuese, dhe jo energjike dhe ndaluese.

Slobodan Volaric, pjesëmarrës i programit
Slobodan Volarić
UNICEF Mali i Zi / Duško Miljanić / 2022
Slobodan Volaric, baba i dy fëmijëve

Marko Cacic, baba i dy fëmijëve, shton se filloi t'i aplikonte metodat që mësoi gjatë programit si në mënyrë të vetëdijshme ashtu edhe të pavetëdijshme.

“Tani, unë reagoj ndryshe ndaj situatave që po dëmtonin seriozisht marrëdhënien time me vajzën time. Tani mendoj për atë që ka ndodhur ose çfarë e shkaktoi të ndodhte në radhë të parë.”

Edhe pse nuk është e zakonshme që baballarët të marrin pjesë në një numër të madh në programet e prindërimit, këta pjesëmarrës të programit besojnë se ndjekja e tyre është jashtëzakonisht e rëndësishme.

 

Marko Ćaćić
UNICEF Mali i Zi / Duško Miljanić / 2022
Marko Cacic, baba i dy fëmijëve

Ky program është më se i domosdoshëm dhe efektiv për gjeneratat e ardhshme.

Marko Cacic, pjesëmarrës i programit

Babai i një djali tre vjeçar, Ivan Canovic, beson se në programet e prindërimit duhet të marrin pjesë edhe baballarët edhe nënat.

Babai duhet të përfshihet dhe ta luajë rolin e tij.

Ivan Canovic, pjesëmarrës i programit
Ivan Čanović
UNICEF Mali i Zi / Duško Miljanić / 2022
Ivan Canovic, baba i një djali tre vjeçar

Pjesëmarrësit e programit theksojnë se u është dhënë mundësia të flasin hapur, t’i shkëmbejnë përvojat e tyre dhe të dëgjojnë mendimin e pjesëmarrësve me përvojë më të gjatë prindërimi, krahas mendimeve të ekspertëve.

Programi “Familje të kujdesshme” zbatohet në Mal të Zi që nga viti 2018.

Darija Petovic Bambur, një psikoterapiste dhe një nga lehtësueset e programit, thotë se ata kanë pasur grupe të përziera, por, në fund të vitit 2021, ata vendosën të formojnë një grup të përbërë vetëm nga baballarët.

Darja Petović Bambur
UNICEF Mali i Zi / Duško Miljanić / 2022
Darija Petovic Bambur, psikoterapiste dhe një nga lehtësueset e programit, në Podgoricë

“Ne donim ta normalizonim faktin që babai ka një rol të rëndësishëm dhe të pazëvendësueshëm në rritjen e fëmijës së tij dhe të tregonim se sa e rëndësishme është që baballarët ta marrin përsipër rolin që u takon.”

Darija Petovic Bambur, lehtësuese e programit

Programi “Familje të kujdesshme” është pjesë e një sërë programesh prindërimi, objektivi i të cilave është të nxisin marrëdhënie pozitive midis fëmijëve dhe prindërve në mjedise me burime të ulëta. Ai u zhvillua në bashkëpunim me Organizatën Botërore të Shëndetësisë, Universitetet Stellenbosch dhe Cape Town në Afrikën e Jugut, universitetet e Oksfordit dhe Bangor në MB dhe UNICEF-in.