Rekomandimet e të rinjve për luftën kundër dhunës

Konsultimet me të rinjtë për zhvillimin e strategjisë pesëvjeçare për parandalimin dhe mbrojtjen e fëmijëve nga dhuna

Dragana Zhariq
Gjimnazistët flasin për rekomandimet e tyre për masat në luftën kundër dhunës në forumin e organizuar nga Unioni i Gjimnazistëve të Malit të Zi në vitin 2024.
UNICEF Mali i Zi/Dushko Milaniq/2024
04 Prill 2024