Programi “Prilike” – mundësi për të rinjtë që të zbatojnë njohuritë e tyre në praktikë

Davidi është një nga 450 nxënësit e shkollave të mesme që ka fituar përvojë praktike të një sistemi të madh biznesi

Tina Popoviq
David Nikčević
UNICEF Mali i Zi, Dushko Miljaniq
20 Mars 2024