“Prilike” ofron një pamje të brendshme të botës

Cikli i ardhshëm i programit do të vazhdojë deri në vitin 2026

UNICEF Mali i Zi
Ivona, Prilike
UNICEF Mali i Zi/Krsto Vulović/2022
18 Tetor 2022