Nevojitet veprim i menjëhershëm – për kujdes më të mirë shëndetësor për nënat dhe të porsalindurit

Dhomat individuale të lindjes dhe trajnimi për reanimacionin neonatal ndër prioritetet kryesore

UNICEF Mali i Zi
Huan Santander
UNICEF Mali i Zi
28 Shkurt 2024