Odmah djelovati − za bolju zdravstvenu zaštitu majki i beba

Individualne porođajne sale i obuke za neonatalnu reanimaciju − među prioritetima

UNICEF Crna Gora
Huan Santander
UNICEF Crna Gora
26 Februar 2024