Masha me platformën digionica mëson më lehtë

Maša je jedna od hiljade đaka koji koriste Digionicu, prvu nacionalnu platformu za digitalno učenje

Nada Gjurgjevac
Maša
UNICEF Mali i Zi, Dushko Milaniq
21 Dhjetor 2023