Maša uz Digionicu lakše uči

Maša je jedna od hiljade đaka koji koriste Digionicu, prvu nacionalnu platformu za digitalno učenje

Nada Đurđevac
Teacher and elementary school pupil using digital tool for learning
UNICEF Crna Gora, Duško Miljanić
21 Decembar 2023