Mali i Zi duhet urgjentisht të rrisë numrin e ndërmjetësuesve romë

Ndërmjetësuesit romë kanë rezultuar të jenë thelbësorë për rritjen e numrit të fëmijëve romë dhe egjiptianë që vijojnë shkollat, uljen e numrit të martesave të fëmijëve, përmirësimin e shëndetit dhe zhdukjes së varfërisë së familjeve rome dhe egjiptiane

UNICEF Mali i Zi
Romska djeca u školi
UNICEF Mali i Zi/Dushko Milaniq
06 Shtator 2023