Klasat të hapura për fëmijët nga vendet e huaja: me mbështetjen e shkollës çdo gjë bëhet më e lehtë

Një vajzë 13-vjeçare ukrainase është njëra nga 157 nxënësit e huaj që marrin mbështetje për të vazhduar arsimin e tyre në shkollën fillore Anto Djedovic në Tivar

Milica Bogdanović
Oleksandra
UNICEF Mali i Zi/Dushko Milaniq
06 Shtator 2023