Linja SOS: Mbështetja që u nevojitet prindërve

Punonjësja sociale Lepa Zunjic këshillon çdo ditë prindërit që përballen me sfida të shumta gjatë pandemisë COVID-19

Milica Bogdanoviq
Socijalna radnica Lepa Žunjić
UNICEF në Mal të Zi / Dusko Miljanic/ 2021
09 Nëntor 2021

Podgoricë, 12 tetor 2021 – Prej gati pesë vitesh, punonjësja sociale Lepa Zunjic ka biseduar me prindër nga i gjithë Mali i Zi të cilët kanë vendosur të kërkojnë këshilla ose ndihmë përmes linjës prindërore SOS. Numri i telefonit pa pagesë 080 888 888 për mbështetje prindërore u lansua nga Shoqata e Prindërve në bashkëpunim me UNICEF-in. Ky është i vetmi shërbim i këtij lloji në Mal të Zi që është i licencuar nga Ministria e Financave dhe Mirëqenies Sociale, me shërbime të këshillimit dhe të mbështetjes për prindërit të ofruara nga profesionistë të trajnuar.

Lepa Žunjić
UNICEF në Mal të Zi / Dusko Miljanic/ 2021
Punonjësja sociale Lepa Zunjic tregon se si prindërit që përdorin linjën e ndihmës për prindërit SOS arrijnë një zgjidhje së bashku përmes bisedës me ta, Podgoricë, tetor 2021.

Ne nuk ofrojmë zgjidhje të menjëhershme dhe nuk jemi këtu për të dënuar prindërit, por për të gjetur një zgjidhje së bashku përmes bisedës.

Lepa Zunjic, punonjëse sociale

Prindërit që telefonojnë në numrin SOS ose dërgojnë një mesazh në e-mail sos@roditelji.me gjatë ditëve të javës nga ora 9 e mëngjesit deri në 3 pasdite, do të kontaktojnë një bashkëbisedues që ka njohuri në lidhje me problemin që po i shqetëson ata.

“ Janë biseda të ngrohta dhe spontane në të cilat ata zbulojnë informacion sa të duan”, thotë Lepa.

Temat që ajo diskuton me prindërit janë të ndryshme, por përmbajtja mbetet mes saj dhe prindërve.

Më shpesh flasin për vendosjen e kufijve, përdorimin e teknologjisë, dhunën e bashkëmoshatarëve, problemet e shkollës, marrëdhëniet ndërmjet vëllezërve dhe motrave, seksualitetin dhe situatat shumë stresuese, si për shembull marrëdhëniet e prishura midis prindërve dhe fëmijëve për shkak të divorcit ose vdekjes në familje.

Ne nuk mund të dimë gjithçka për prindërimin dhe as nuk pritet që prindërit të zgjidhin çdo problem në çdo kohë, por ne kemi nevojë për mbështetje dhe për këtë arsye ekzistojnë shërbime të tilla.

Lepa Zunjic, punonjëse sociale
Lepa Zunjic, punonjëse sociale
UNICEF në Mal të Zi / Dusko Miljanic/ 2021
Lepa Zunjic, punonjëse sociale duke folur se sa e rëndësishme është linja e ndihmës për prindërit SOS, Podgoricë, tetor 2021.

Është krejt normale, thotë ajo, që operatori i linjës SOS t'i rekomandojë prindit të kërkojë ndihmën e psikologut apo të ndonjë eksperti tjetër.

“Ne u shpjegojmë prindërve se problemet e mëdha nuk zgjidhen në linjën SOS, por i drejtojmë në adresat e duhura ku besoj se mund të marrin ndihmë dhe mbështetje më të plotë për atë që i shqetëson ata.”

Megjithatë, një problem shtesë është se në komunat jashtë Podgoricës shpesh nuk ka shërbime mbështetëse për të cilat prindërit kanë nevojë.

“Ju e kuptoni prindin, e dini se cili është problemi, por në zonën ku jeton prindi nuk ka ekspertë apo shërbime që i nevojiten prindit apo ku mund të udhëzohet”, shpjegon Lepa Zunjic.

Ajo tha se ky shërbim ka nisur përmes praktikës profesionale dhe kontaktit të përditshëm me prindërit, meqë e kanë kuptuar se prindërit kanë nevojë për mbështetje për të përvetësuar dhe aplikuar aftësi pozitive prindërore.

Gjithashtu, një nga shtytësit dhe treguesit e rëndësishëm se sa i nevojitet ky shërbim prindërve, janë rezultatet e sondazhit MICS të vitit 2018, sipas të cilit 66 për qind e fëmijëve nën 14 vjeç në Mal të Zi ishin të ekspozuar ndaj një forme ndëshkimi fizik ose të agresionit psikologjik nga anëtarët e familjes së tyre.

Lepa Zunjic, punonjëse sociale

Pandemia e COVID-19 ka komplikuar më tej marrëdhëniet prindërore dhe familjare, kjo është arsyeja pse ekspertët besojnë se është normale që prindërit të kërkojnë ndihmë kur ndihen të pasigurtë.

Puna këshilluese në linjën SOS i ka mundësuar Lepas të marrë njohuri të reja për prindërimin, të cilat i përdor edhe ajo.

Falë kësaj linje jam bërë prind më i mirë dhe madje profesionist më i mirë. Në këtë kohë të vështirë dhe dinamike dhe me plotë sfida me të cilat po përballemi të gjithë ne, jam i lumtur që kam mundësinë të kaloj pak kohë në linjë dhe të dëgjoj prindërit, t'i kushtoj pak kohë dhe vëmendje, në mënyrë që të punojmë të gjithë së bashku me qëllim që fëmijët tanë të jenë të mirë.

Lepa Zunjic, punonjëse sociale

Të dhënat e Shoqatës së Prindërve tregojnë se deri në tetor të këtij viti linja e prindërve pa pagesë kishte marrë më shumë se 1340 thirrje telefonike. Puna e këtij shërbimi dhe promovimi i tij është pjesë e programit rajonal për zbutjen e ndikimit të pandemisë COVID-19 tek fëmijët dhe prindërit në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi, i cili financohet nga Bashkimi Evropian.