Fëmijët nuk mund të presin

Një konferencë rajonale mbi shërbimet e identifikimit të hershëm të vonesave zhvillimore dhe paaftësisë dhe shërbimet e ndërhyrjes së hershme po organizohet në Mal të Zi, me mbështetjen e Qeverisë së Malit të Zi, UNICEF-it dhe BE-së

UNICEF-i në Mal të Zi
Konferencija ECI 1
UNICEF Mali i Zi/Dusko Miljanic/2022
09 Nëntor 2022