Djeca nemaju kad da čekaju

Regionalna konferencija o uslugama rane identifikacije kašnjenja i smetnji u razvoju i rane intervencije organizuje se u Crnoj Gori, uz podršku Vlade Crne Gore, UNICEF-a i EU

UNICEF Crna Gora
Konferencija ECI 1
UNICEF Crna Gora/Duško Miljanić/2022
09 Novembar 2022