Analiza stanja u oblasti intervencija u ranom djetinjstvu u Crnoj Gori

Sažetak

Istaknuti djelovi

Glavni opšti ciljevi izrade ove analize bili su da se (a) pruži pregled stanja u oblasti usluga za djecu sa kašnjenjem i smetnjama u razvoju i njihove porodice, (b) identifikuju izazovi, potrebe i nedostaci u postojećim uslugama, te (c) daju preporuke za planiranje sistema usluga rane intervencije za cijelu zemlju.

Izradu analize je finansijski podržala EU.

ECI SitAn cover
Autor
Antonela Čupe, Kristel Dil, Natalija Kakabadze, Sonja Vasić, Itana Kovačević, Emili Vargas-Baron
Datum publikacije
Jezici
Crnogorski, Engleski