Obrazovni materijali za najugroženiju djecu

Zajednička inicijativa Ministarstva prosvjete, UNICEF-a i Crvenog krsta za pomoć najugroženijoj djeci koja tokom pandemije COVID-a-19 ne mogu pratiti školu preko interneta ili televizije

UNICEF Crna Gora
Dječak koji je primio paket pomoći koji su UNICEF i Crveni krst pripremili za najugroženiju djecu u Crnoj Gori
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2020
16 Maj 2020

PODGORICA, 16. maj 2020. – Nakon što su škole zatvorene zbog pandemije COVID-a-19, a Ministarstvo prosvjete organizovalo učenje na daljinu #UciDoma, uspostavljen je i novi vid saradnje, kako bi djeca koja nemaju pristup internetu ili televiziji uspješno nastavila savladavanje gradiva. To je omogućeno redovnim dostavljanjem obrazovnih materijala, s objašnjenjima lekcija i zadataka, koje su pripremile škole, a distribucija ovih materijala najugroženijoj djeci organizuje se širom zemlje, uz podršku Ministarstva prosvjete, UNICEF-a i Crvenog krsta.

„Mislili smo zaista na svako dijete. To se, vjerujemo, vidjelo i kroz činjenicu da #UciDoma nijesmo postavili samo na e-platforme, već i na televizije, uz dodatne dogovore sa TV operatorima, kako bi #UciDoma kanali bili dostupni svakom domaćinstvu, nezavisno od toga koje usluge kod operatora koriste. Ovo je, dakle, samo nastavak tih aktivnosti u cilju obezbjeđivanja funkcionisanja svakog djeteta”, rekla je Milica Lekić, portparolka Ministarstva prosvjete.

Djevojčica prima donaciju koju su UNICEF i Crveni krst pripremili za najugroženiju djecu u Crnoj Gori
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2020
Djevojčica prima donaciju koju su UNICEF i Crveni krst pripremili za najugroženiju djecu u Crnoj Gori, u maju, 2020.

Prema istraživanju UNICEF-a iz 2016. godine, devet odsto djece u Crnoj Gori ne koristi internet. Digitalni jaz prati socio-ekonomske razlike u društvu, tako da se radi o djeci koja su i prije digitalne revolucije bila na margini. Podrška njihovom obrazovanju je ključna ako imamo u vidu da je obrazovanje jedini izlaz iz začaranog kruga siromaštva, koji se prenosi s generacije na generaciju.

„Svako dijete ima pravo na obrazovanje, a obaveza društva je da stvori mogućnosti za ostvarivanje ovog prava svakom djetetu bez obzira na okolnosti. Ohrabrujući su podaci o jačanju digitalne pismenosti djece koja prate školu na daljinu tokom ove krize, ali, istovremeno je neophodno omogućiti nastavak obrazovanja i onoj djeci koja to ne mogu da rade preko interneta ili televizije”, poručuje Mihaela Bauer, v.d. šefa predstvaništva UNICEF-a u Crnoj Gori.

Volonterka Crvenog krsta na Cetinju Ivana Vujović dijeli paket pomoći dječaku sa Cetinja
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2020
Volonterka Crvenog krsta Ivana Vujović dodjeljuje paket pomoći dječaku sa Cetinja, kome je ta pomoć neophodna da bi mogao da nastavi sa učenjem tokom pandemije koronavirusa, na Cetinju, u maju, 2020.

Volonterka Crvenog krsta na Cetinju Ivana Vujović već danima neumorno dijeli pakete pomoći najugroženijim porodicama. Angažovanje škola u obezbjeđivanju obrazovnog materijala za najugroženiju djecu posebno ju je obradovalo.

„S UNICEF-om i školama trudimo se da djeci, koja ne mogu da prate nastavu putem interneta, dostavimo sav potreban materijal kako bi nesmetano učila”, objašnjava Vujović.

Sa zadovoljstvom je posmatrala kako djevojčica Elizabeta Gaši i dječak Nedžad Emini nestrpljivo otvaraju obrazovne materijale i na trošnom stolu ispred njihovih domova odmah ponosno počinju da crtaju i pišu s radošću i novim elanom. 

Volonterka Crvenog krsta Ivana Vujović dodjeljuje paket pomoći djevojčici sa Cetinja, kojoj je ta pomoć neophodna da bi mogla da nastavi sa učenjem tokom pandemije koronavirusa, na Cetinju, u maju, 2020.
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2020
Volonterka Crvenog krsta Ivana Vujović dodjeljuje paket pomoći porodici sa Cetinja, kojoj je ta pomoć neophodna da bi djeca iz te porodice mogla da nastave sa učenjem tokom pandemije koronavirusa, na Cetinju, u maju, 2020.

Majka četvoro djece, Ahija Gaši, izuzetno je zadovoljna zbog podrške djeci u vidu dostavljanja obrazovnog materijala iz škola. „Pomoć je došla u pravo vrijeme, a moja djeca uče doma i trude se da ispune sve obaveze. Zato vam mnogo zahvaljujem”, kazala je Gaši.

Podjela obrazovnih materijala iz škola ugroženoj djeci širom Crne Gore je u toku. Na ovaj način, UNICEF i Crveni krst podržavaju Crnu Goru u nastojanjima da zaštita i obrazovanje svakog djeteta budu prioritet i tokom pandemije COVID-a-19.