Donacija Institutu za bolesti djece – za najbolji početak života

Donacija savremene opreme u vrijednosti od 92 000 eura Institutu za bolesti djece Kliničkog centra Crne Gore od strane UNICEF-a i njegovog Poslovnog savjeta za prava djeteta, Rotary klubova i Međunarodnog kluba žena

UNICEF Crna Gora
Sa dogadjaja, djecja bolnica
UNICEF Crna Gora/Duško Miljanić/2022
29 Novembar 2022