Djeca s autizmom i Covid-19

savjeti za uspostavljanje dnevne rutine tokom epidemije koronavirusa

UNICEF
Djecak se igra dinosaurusima
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2018
07 April 2020

U toku je pandemija Covida-19, oboljenja koje je izazvano novim koronavirusom. S obzirom na to da još uvijek ne postoji lijek, niti vakcina protiv ove bolesti, važno je da sprovodimo preventivne mjere.

Ove mjere su iste za sve ljude, pa i za osobe s autizmom. Ipak, treba imati u vidu da djeca s autizmom mogu imati i neke specifične potrebe za podrškom uslovljene poteškoćama u socijalnoj komunikaciji, stereotipnim obrascima ponašanja i drugim specifičnostima koje prate autizam.

Djeca s autizmom mogu ispoljiti snažan otpor prema promjenama. Zatvaranje vrtića, škola i drugih objekata koje deca s autizmom svakodnevno posjećuju može da stvori dodatnu napetost.

Da bi se dijete s autizmom opustilo, potrebno je da se uvedu nove dnevne rutine. Svaki korak dnevne rutine treba da bude predvidljiv. U tu svrhu koristimo vizuelne rasporede.

Dijete s autizmom trebalo bi upoznati s načinima ponašanja tokom epidemije prije nego što te informacije čuje iz drugih izvora. Socijalne priče su dobar način da pomognemo djetetu da razumije šta se dešava i šta bi trebalo da radi. Primjer socijalne priče možete preuzeti ovdje.

Dajte vremena djetetu s autizmom da „obradi“ saopštene informacije. Neka djeca će imati potrebu da igranjem uloga i stalnim zapitkivanjem otklone stres izazvan novonastalom situacijom.

Može se desiti da dijete bude „preplavljeno“ onim što čuje, tako da će stereotipno postavljati ista pitanja, iako je već više puta čulo istovjetan odgovor.

Ako se to dogodi, uvedite pravilo. Na primjer, pitanja o koronavirusu mogu se postavljati poslije svakog obroka pet minuta. Probajte da im odgovarate na pitanja iskreno, primjereno njihovim sposobnostima, bez izazivanja straha. Van predviđenog vremena stereotipna pitanja ignorišite.

Ako dijete uvrsti sadržaje o koronavirusu u svoje svakodnevne igre, dozvolite mu da to čini. To je način na koji proživljava traumu.

Kontrolišite pristup sadržajima na internetu koji prikazuju katastrofične scenarije, čak i ako je riječ o fikcionim sadržajima.

Jedan od najboljih načina prevencije jeste higijena ruku. Djetetu s autizmom će možda biti neobično što se ruke peru nešto češće i na malo drugačiji način.

Operite sami ruke na način koji stručnjaci preporučuju i trudite se da zabilježite svaki korak ove aktivnosti. Napravite listu svih koraka i počnite podučavanje od prvog.

Na nalog „Operi ruke“ dijete bi trebalo da pusti vodu iz česme. Ako to ne radi, dajte mu podsticaj. U početku podsticaj može biti fizički – stavite Vašu ruku preko ruke djeteta i zajedno odvrnite česmu. Trudite se da vremenom podsticaji budu sve manji. Ako dijete pokrene ruku prema česmi, ali ne pusti vodu, laganim pokretom lakta usmjerite ga ka ručici česme.

U daljim fazama smanjivanja podsticaja pokažite kažiprstom na dio česme koji treba da pokrene. Uspješno izvedenu aktivnost treba nagraditi. Najbolje je koristiti socijalne nagrade („Odlično“, „Bravo“...).

Ako dijete ne reaguje na socijalne nagrade, možete ga nagraditi i na drugi način. Trudite se da vremenom smanjujete ovu vrstu nagrada. Kada dijete ovlada prvim korakom pranja ruku, pređite na sljedeći korak, koji ćete savladati na isti način kao prvi. Poslije povezivanja prva dva koraka, prelazimo na treći itd.

Pošto ruke treba prati najmanje 20 sekundi, pomozite djetetu da shvati koji je to vremenski period. U tu svrhu možemo da koristimo pješčane satove, likvidne tajmere, brojanje, pjevanje ili recitovanje nekog stiha u odgovarajućem trajanju i sl.

Djeci s autizmom možete pomoći tako što ćete im pokazati kako da peru ruke prateći svoju aktivnost riječima. Ova tehnika zove se modelovanje uživo. Ako je dijete zainteresovano za video-snimke, možete mu prikazivati video-materijale.

Možete i sami snimiti prikladan video-materijal (video-modelovanje). Neka djeca uspješnije uče ako gledaju sebe na snimku. U tom slučaju snimite ih kada uspješno izvedu sekvence pojedinih aktivnosti i potom ih montirajte u jedinstvenu cjelinu. Zatim im pokazujte kako sama peru ruke (video-samomodelovanje).

Njegovatelji djece s autizmom najviše mogu pomoći ako sami ostanu zdravi. Zato je važno da primjenjuju sve mjere zaštite. Napravite listu pojedinaca i službi koji Vam mogu pomoći u slučaju da se razbolite.