Сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн боловсрол

Хүүхдийн амьдралын эхний жилүүдэд ирээдүйн хөгжлийн үндэс суурь тавигддаг.

child holding her hands to her cheek
UNICEF Mongolia