III Дүйнөлүк көчмөндөр оюну: Балдардын оюн кербени

Келечек оюндан башталат!

Дети играют в национальные игры
UNICEF Kyrgyzstan