31 Январь 2018

Ар бир балага үй-бүлө

Маселенин өзөгү эмнеде?, Балдардын үй-бүлөсүнөн ажырап калуусунун жана интернаттык мекемелерге жайгашуусунун кесепеттери оор болот жана ал андан кийинки жашоосуна чоң таасирин тийгизет. Интернаттык мекемелерде жашаган балдар социалдык, эмоционалдык жана интеллектуалдык стимулдан ажырайт, бул болсо баланын мээсинин туура өнүгүүсүнө терс таасирин тийгизиши ыктымал. Коомдон…, Маселени кантип чечсе болот?, Кыргызстандагы ЮНИСЕФ балага кам көрүүнүн натыйжалуу системасын ишке ашырып, мүмкүн болсо бала үчүн үй-бүлөнү сактап калуу максатында Өкмөт менен иш алып барат. 2012-жылдагы Балдар жөнүндө кодексте каралган “гейткипинг” механизмдерин иштеп чыгууда айрым бир прогресске жетүү мүмкүн болгон. Интернаттык мекемеге балдарды жайгаштыруу темпин жана анда…, Кошумча ресурстар, Бул ресурстар ЮНИСЕФ жана анын Кыргызстандагы өнөктөштөрү чыгарган, балдарды коргоо боюнча материалдардын чакан топтому болуп эсептелинет. Тизме туруктуу жаңыланып, ага жаңы маалыматтар киргизилип турат. Балдарга альтернативалык кам көрүү боюнча БУУнун нускамалары (БУУнун Башкы ассамлеясынын Резолюциясы, 2010) Кыргыз Республикасындагы балдардын…