Ар бир балага үй-бүлө

ЮНИСЕФ интернаттык мекемелерде жашаган балдардын санын азайтып, алар үй-бүлөдө тарбияланышы үчүн альтернативалык жолдорду издөөгө чакырат.

A young mother in turquoise dress holds an infant in her arms
UNICEF Kyrgyzstan/2016/Simon Lister