Мигранттардын балдары

Кыргызстандын 650 миңден 750 миңге чейин жараны чет өлкөлөрдө иштешет

A mother watches her baby sleeping under a yellow blanket
UNICEF Kyrgyzstan/2016/Simon Lister