Ар бир бала үчүн коргоо

Ар бир бала коргоого укугу бар. Кыргызстандагы ЮНИСЕФ балдарды коргоо системасын, аны менен катар үй-бүлөсүнөн айрылууну болтурбоо, сот адилеттиги жана зордук-зомбулук менен эксплуатациялоодон коргоо чөйрөсүндөгү системаны күчөтүүдө.

Children on the street
UNICEF