Эскертүү: Коронавирус COVID-19 пандемиясы учурунда балдарды коргоо

Бул эскертүү COVID-19 пандемиясы учурунда балдарды коргоодогу тобокелчиликтерди жоюуда, балдарды коргоо боюнча иш алып барган кызматкерлерге жардам катары даярдалган.

WASH
UNICEF/Kyrgyzstan

Кыска мазмуну

COVID-19 сыяктуу жугуштуу оорулар балдар өсүп жана жетилип келе жаткан чөйрөгө терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Үй-бүлөдө, достору арасында, күнүмдүк жашоодо жана коомчулуктун чөйрөсүндөгү терс таасирлер, балдардын сак-саламаттыгына, өсүшүнө жана коопсуздугуна терс кесепеттерди жаратышы мүмкүн. Мындан тышкары, COVID-19 илдетинин жайылышына бөгөт коюу чаралар, балдарды коргоодогу айрым тобокелчиликтерге жол ачышы мүмкүн. Үй карантини, бир мекемедеги карантин жана аянт ичи карантин болобу, бул чаралардын бардыгы балдарга жана алардын үй-бүлөсүнө терс таасирин тийгизиши мүмкүн.

Бул эскертүү катары берилген маалымат, COVID-19 пандемиясы учурунда, балдарды коргоодогу тобокелчиликтерди жоюуда, балдарды коргоо боюнча иш алып барган кызматкерлерге жардам катары даярдалган. Биринчи бөлүм, балдарды коргоодо COVID-19 илдети жараткан тобокелчиликтер тууралуу маалымат берет. Экинчи бөлүм 2019-жылга ылайык, гуманитардык акция учурунда балдарды коргоо боюнча минималдык стандарттарга дал келген программалык тандоолор боюнча маалымат берет.

Автору
Гуманитардык акция учурундагы балдарды коргоо альянсы
Жарыяланган күнү
Тилдер
англис, орус, кыргыз

Жүктөп алууга даяр файлдар