گزارش‌ها و مطالعات

اساس برنامه‌های یونیسف بر داده‌های عینی، مطالعات مستمر، و تحلیل دقیق آمار و داده‌ها استوار است.

تازه‌ترین گزارش‌ها، مطالعات و نشریات یونیسف

یونیسف بر مبنای تجربیات تخصصی در حوزه کودکان، و شواهد و تحلیل‌های جمع‌آوری شده درباره ابعاد متفاوت زندگی کودکان برنامه‌هایش را برای خدمت‌رسانی هر چه بهتر به کودکان تدوین و در جهت رفع نیازهای آنها کوشش می‌نماید. گزارش‌ها و نشریات یونیسف در ایران و جهان را در اینجا ملاحظه فرمایید.