برنامه همکاری کشوری جمهوری اسلامی ایران و یونیسف، ۱۴۰۱ - ۱۳۹۵

یونیسف نهادی بین‌المللی برای بهبود زندگی همه کودکان است و در ۱۹۰ کشور جهان، از جمله ایران، با دولت‌ها برنامه همکاری مشترک دارد.

مطالب مهم

یونیسف در ۱۹۰ کشور جهان برای نجات جان کودکان، بهبود رفاه و سلامت کودکان، تلاش می‌کند و سعی در شکوفایی استعدادهای همه کودکان دارد: از زمان کودکی تا نوجوانی و هرگز دست از تلاش نمی‌کشد.

این فایل شرح برنامه‌های همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دفتر یونیسف بین سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۴۰۱ است.

CPD
نویسنده
یونیسف ایران
تاریخ انتشار مطلب
زبان
انگلیسی, فارسی