درباره یونیسف

یونیسف بزرگترین نهاد بین‌المللی در حوزه کودکان است و در بیش از ۱۹۰ کشور جهان در زمینه بهداشت و تغذیه، آموزش و دسترسی به فرصت‌های برابر برای کودکان فعالیت می‌کند.

کودکان در حال بازی
UNICEF Iran/Noorani