درباره یونیسف

یونیسف در190 کشور و منطقه از جهان برای رشد، بقا و کامیابی کودکان حضور دارد. بیش از 70 سال است که یونیسف برای بهبود زندگی کودکان و خانواده‌های‌شان تلاش می‌کند.

کودکان در حال بازی
UNICEF Iran/Noorani