مرکز رسانه‌ها

دسترسی به جدیدترین اطلاعیه‌های خبری، رویدادها، روایات تصویری و فعالیت‌های یونیسف در ایران

UNICEF Iran

مرکز رسانه ها

تماس با ما

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره فعالیت‌های یونیسف در ایران لطفا با ما تماس حاص فرمایید:

بهاره یگانه فر

کارشناس ارتباطات یونیسف درایران

byeganehfar@unicef.org

یونیسف ایران/1396/منتخب