همکاری با ما

یونیسف همواره در تلاش است تا از رشد و بقاء همه کودکان و نوجوانان اطمینان خاطر پیدا کند. شما هم، برای به وجود آوردن تاثیری مثبت بر زندگی آسیب‌پذیرترین کودکان، به یونیسف بپیوندید.

Two happy girls
UNICEF/Iran