برنامه‌های یونیسف در ایران

یونیسف نهادی بین‌المللی برای بهبود زندگی همه کودکان است و در 190 کشور جهان، از جمله ایران، با دولت‌ها برنامه همکاری مشترک دارد.

Iranian children
UNICEF/Iran/Andisheh Rad