گزارش وضعیت کودکان جهان در سال 2017

کودکان در دنیای دیجیتال

The State of the World's Children 2017
UNICEF/UN036675/Sharma

مطالب مهم

کودکان در دنیای دیجیتال

گزارش وضعیت کودکان جهان در سال 2017 به بررسی این امر مهم می پردازد که چگونه فناوری دیجیتال، زندگی کودکان و فرصت های زندگی را برای آن ها متحول کرده است - و این که وضعیت احتمالی آینده چگونه خواهد بود .

فناوری دیجیتال، در صورت استفاده مطلوب و در دسترس بودن در سطح جهانی، می تواند ضمن ایجاد تحولی اساسی در وضعیت کودکانی که به علت فقر، نژاد، قومیت، جنسیت، معلولیت، آوارگی، انزوای جغرافیایی یا عوامل دیگر در محرومیت بسر می برند، آن ها را به دنیایی از فرصت ها پیوند دهد و به مهارت­هایی که برای موفقیت در دنیای دیجیتال به آن نیاز دارند مجهز کند.

اما اگر دسترسی به فناوری دیجیتال گسترش نیابد، ممکن است شکاف های جدیدی ایجاد شود که مانع از شکوفایی استعدادهای کودکان گردد. و اگر امروز برای همگام شدن با تغییرات سریع اقدام نکنیم، فضای مجازی ممکن است کودکان را بیش از پیش در مقابل مخاطراتی نظیر بهره کشی، سوءاستفاده و حتی قاچاق انسان و سایر تهدیدات نامحسوسی که زندگی و سلامت آن ها را هدف قرار داده است، آسیب پذیرتر کند.

این گزارش به اقدام سریعتر، سرمایه گذاری متمرکز و همکاری گسترده تر برای حمایت از کودکان در مقابل آسیب های روبرو در جهانی که به سبب فناوری دیجیتال روز به روز متصل تر می شود، و در عین حال استفاده از فرصت های عصر دیجیتال برای بهره مند شدن همه کودکان تأکید دارد.

 

children
نویسنده
UNICEF
تاریخ انتشار مطلب
زبان
انگلیسی

گزارش را دانلود کنید

(PDF, 11,21 MB)