برنامه همکاری کشوری یونیسف در جمهوری اسلامی ایران ۱۴۰۶-۱۴۰۲

نگاهی به برنامه همکاری کشوری پنج ساله یونیسف در جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۴۰۲ تا سال ۱۴۰۶

مطالب مهم

ماموریت یونیسف در ایران از اوایل دهه ۱۹۵۰ میلادی با حمایت از واکسیناسیون کودکان در برابر بیماری سل و تجهیز اولین کارخانه شیر پاستوریزه درکشور آغاز شد. سپس یونیسف فعالیت‌های خود را به حمایت از برنامه‌هایی در جهت ارتقاء سلامت کودکان، مانند ترویج تغذیه با شیر مادر، واکسیناسیون و پیشگیری از اسهال متمرکز کرد. در ادامه، فعالیت‌های یونیسف در ایران به حوزه هایی شامل حمایت از کودکان در برابر خشونت و ترویج دسترسی عادلانه به آموزش برای همه کودکان گسترش پیدا کرد.
هدف برنامه پنج‌ساله کنونی یونیسف در ایران (۱۴۰۲-۱۴۰۶) این است که تمام کودکان و نوجوانان، به ویژه آسیب‌پذیرترین افراد، از یک سیستم حمایت اجتماعی یکپارچه بهره‌مند شوند که ضمن تامین رفاه آنان در زمینه‌ سلامت، تغذیه، آموزش و آب و بهداشت، نیازهایشان را نیزدر شرایط بحرانهای بشردوستانه و دیگر شرایط لازم برآورده کند. این برنامه همچنین از مشارکت و ادغام کودکان در جوامع اطمینان حاصل کرده و به آنها اجازه می‌دهد تا تمام ظرفیت‌های خود را تحقق بخشند.

UNICEF CPD
نویسنده
یونیسف ایران
تاریخ انتشار مطلب
زبان
انگلیسی, فارسی