کمپ نوآوری اجتماعی برای کودکان و نوجوانان (۲۰۲۲)

هدایت خلاقیت کودکان و نوجوانان در هم آفرینی راهکارها برای چالش های پیش روی آنها

امیرحسین راهداری
نوآوری
UNICEF Iran/Sayyari/2023
19 فوریه 2023